Formulario de búsqueda

Oficina d'Ús i Promoció del Valencià
L’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià va ser aprovada en sessió plenària de data 2 de novembre de 2011 per unanimitat.

Vos donem la benvinguda a l'Oficina d'Ús i Promoció del Valencià. Aquesta Oficina té dos àrees d'intervenció diferenciades:

  • - Per una banda, el Departament, sense excloure altres activitats destinades al mateix objecte, s’encarrega d’informar sobre els drets i obligacions dels usuaris que usen el valencià en les seues relacions públiques, així com d’assessorar i, si cal, corregir la documentació (llibrets de falles, retolacions, comunicats, manifestos, etc.) d’aquelles empreses, comerços, associacions o col·lectius que utilitzen el valencià en el seu funcionament, a més d’informar-los sobre com usar el valencià en les seues relacions mercantils, publicitàries, etc. A través del correu, tota persona podrà consultar qualsevol tipus de dubte lingüístic. També, oferim assessorament pel que fa a cursos, proves i exàmens oficials de valencià i i sobre les equivalències de títols, i oferim informació sobre diversos recursos i eines bibliogràfiques i en línia per a l’autoaprenentatge del valencià, així com recomanacions i consells a l’hora d’estudiar o d’enfrontar-se als exàmens. Per últim, el Departament pretén donar informació sobre ajudes i subvencions per a l’ús del valencià.
  • - Per una altra banda, el Departament també té l’objectiu de fomentar i promocionar l’ús normalitzat del valencià, tant en espais públics com privats, així com de donar a conéixer la literatura valenciana, tant antiga com contemporània. Per aquest motiu, el Departament, en coordinació amb la Biblioteca Municipal, s’encarregarà de realitzar diverses activitats que tinguen com a objectiu i com a protagonistes la literatura i la llengua valenciana.

 

CURSOS OFICIALS DE VALENCIÀ: en els següents enllaços podràs trobar informació sobre les diferents entitats que ofereixen cursos oficials de valencià.

 

Cursos de valencià de la Universitat Politècnica de València: http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/928961normalv.html

Cursos del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València: https://www.uv.es/uvweb/servei-politica-linguistica/ca/incentius-ajudes/...

Cursos de valencià bàsic en línia de la Universitat d'Alacant: https://web.ua.es/va/cau/valencia-en-linia.html

Cursos de la Generalitat Valenciana: http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/aprender-valenciano

 

MÉS INFORMACIÓ D’INTERÉS

  • Canvi i valencianització de nom: en aquest enllaç (http://www.avl.gva.es/valencianitza-el-teu-nom) pots tramitar el formulari per a valencianitzar o corregir el teu nom, a través de la pàgina de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
  • Subvencions

Contacte: promociolinguistica@rafelbunyol.es

 

OBJECTIUS DE L’OFICINA D’ÚS I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Aquesta oficina, sense excloure altres activitats destinades al mateix objecte, es dedica a:

- Informar sobre els drets i obligacions dels usuaris que usen el valencià en les seues relacions públiques.
- Assessorar particulars, col·lectius, empreses i altres interessats sobre com usar el valencià en les seues relacions mercantils, publicitàries, etc.
- Promoure la celebració de cursos específics de valencià administratiu, d'estil, comercial, etc.

 

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Des d’aquesta oficina li podem:

- Informar sobre ajudes i subvencions per a l’ús del valencià. 
- Informar sobre cursos i proves oficials de valencià i sobre les equivalències de títols en valencià. 
- Assessorar sobre recursos bibliogràfics i per Internet.

ESTATUT D’AUTONOMIA

Article sext:

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament de, i en, l'idioma valencià.

3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües i adoptarà les mesures necessàries per a assegurar-ne el seu coneixement.

4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

6. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.

7. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.

Article nové:

2. Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de La Generalitat tracten els seus assumptes de forma equitativa i imparcial i en un termini raonable i a gaudir de servicis públics de qualitat.

Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

DRETS LINGÜÍSTICS DELS CIUTADANS I CIUTADANES

Tota persona té dret a l’ús individual i col·lectiu de la seua llengua i, per tal que aquests drets es complisquen, existeix un marc legal que assegura que es respecten. Conéixer els nostres drets és la millor manera de poder exigir-los.

Entre les normes que donen suport a la defensa dels drets lingüístics, destaquen: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.

Áreas