Formulari de cerca

Teleassistència

La Teleassistència Domiciliària és un servei d'atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic, situat en un Centre d'Atenció i en el domicili dels usuaris, que els permet, amb només apretar el botó d'un polsador portàtil, entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb eixe centre, atés per personal especialitzat, per a donar resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de l'usuari o existents en la comunitat.
 
El Servei de Benestar Social presta el Servei de Teleassistència Domiciliària, en col·laboració amb els municipis de la província sense que açò supose cap cost per a l'usuari pel concepte de servei

Sol·licitud

Àrees