Formulari de cerca

Menjar a casa

Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

Objectius
L'objectiu és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.
 

Requisits
•    Tindre 65 anys o més.
•    Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de l'entitat local que es responsabilitzen d'aquesta tasca.
•    Estar empadronat en algun dels ajuntaments que participen en el programa i l'ajuntament del qual haja formalitzat conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.
•    Precisar el servei, acreditat mitjançant informe social i informe mèdic favorables.
 

Serveis
El servei consisteix en l'entrega diària en el domicili de l'usuari dels menjars de dilluns a divendres, excepte els dies festius de caràcter nacional o autonòmic
 

Menú
Inclouen primer plat, segon plat i postres.
•    Dietes:  

  • o    N: dieta basal o normal
  • o    D: dieta saludable
  • o    A: dieta diabètica
  • o    M: dieta de fàcil masticació

El menú s'adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicació del metge.

Horari de lliurament
El lliurament del menjar en el domicili de la persona usuària serà des de les 8:00 h fins a les 14:00 h.
L'empresa distribuïdora comunicarà prèviament a cada usuari i usuària l'hora aproximada de l'entrega.
L'entrega podrà realitzar-se en un domicili contigu o pròxim sempre que la persona usuària ho indique prèviament.

Sol·licitud
La gestió de les sol·licituds es realitzarà a través dels Equips Socials de Base dels ajuntaments participants.

Pagament
El pagament de l'import a satisfer per la persona usuària es realitzarà amb caràcter anticipat mensualment i caldrà facilitar per a açò la domiciliació bancària corresponent.

Més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=2629&id_page=&id_site=&id_caso=docs

 

Àrees