Formulari de cerca

Dependència

Informació bàsica de la Llei

El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) és l'organisme encarregat d'atendre el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, el qual està reconegut per llei des de l'1 de gener de 2007, i que porta aparellat el desenvolupament de diversos serveis i prestacions.
 
Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència, són els principals destinataris d'aquestes prestacions, de les quals poden gaudir aquelles persones que compten amb la nacionalitat espanyola o amb el permís de residència.
 
La llei també estableix una residència mínima de 5 anys a Espanya, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas dels menors de 3 anys, aquests requisits seran exigits a la persona encarregada de la seua guarda i custòdia.
 
La llei estableix tres graus de dependència que poden ser temporals o permanents:

A la Comunitat Valenciana existeix un equip de metges i psicòlegs encarregats del servei de valoració, que són els encarregats de realitzar aquesta tasca tenint en compte els informes sobre la salut i l'entorn en el qual viu la persona que ho sol·licita.
 
La norma també permet el trasllat d'expedients entre diferents comunitats autònomes, per al que s'ha de remetre una sol·licitud signada i tota la documentació necessària davant la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Prestacions i serveis SAAD
http://www.inclusio.gva.es/web/dependencia/prestaciones-y-servicios-saad32b

Impresos oficials
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=3256&id_page=&id_site=&id_caso=docs

 

Àrees