Formulari de cerca

Venda de 27 parcel·les del Sector IV. Procediment negociat sense publicitat

Dades de l'expedient

Expedient:

 Venda de 27 parcel·les del Sector IV. Procediment negociat sense publicitat

Forma d'adjudicació::

 Procediment negociat sense publicitat

Import de licitació:

 segons parcel·la €

Plec de condicions:

  Plec de condicions

Plànol parcel·les

 Vore

Anunci de licitació:

 28-01-2014  Veure

Límit de recepció d'ofertes:

 00-00-0000

Obertura d'ofertes:

 20-03-2014 13:15 h

Classificació empreses:

 

 Publicació Clas. Empreses:

  Pendent

Adjudicació definitiva:

  Pendent

     Publicació definitiva:

  Pendent

  Formalització del Contracte:

  Pendent

    Publicación Form. Contrato:

   Pendent

  Modificació del contracte:

 

  Publicació Mod. Contracte:

   Pendent

 

Àrees