Formulari de cerca

Alienació parecel·la municipal E.5.7.27 del Sector IV

Dades de l'expedient

Expedient:

 Alienació parecel·la municipal E.5.7.27 del Sector IV

Adjudicació definitiva:

 22/05/2014

Publicació definitiva:

   Edicte adjudicació parcel·la

Formalizació del Contracte:

 28/07/2014

Formalizació del Contracte:

   Edicte formalització venda parcel·la  Certificat

Modificació del contracte:

 

Publicació Mod. Contracte:

   Pendent

 

 

Àrees