Formulari de cerca

Explotació del bar restaurant situat al parque La Senyera

Datos del expediente

Expedient:

 Explotació del bar resutaurant situat al parque La Senyera

Forma d'adjudicació:

 Procediment negociat amb publicitat

Import de licitacin:

 6.000 anuales + IVA €

Plec de condicions:

  Plec obres  Certificado

Projecte

 Pendent

Anunci de licitació:

 20-04-2017 Vore  Certificado

Límit de recepció d'ofertes:

 00-00-0000

Apertura d'ofertes:

 29/05/2017 a les 13h.

Clasificació empreses:

 

Publicació Clas. Empreses:

Pendent 

Adjudicació definitiva:

 Edicte Adjudicació

Publicació definitiva:

 28/06/17 Certificado

Formalització del Contrate:

 Edicte

Publicació Form. Contrat:

 12/07/17Certificado

Modificació del contrate:

 

Publicació Mod. Contrate:

  Pendent 

 

 

Àrees