Formulari de cerca

Explotació bar poliesportiu municipal Francisco Camarasa

Dades de l'expediente

Expedient:

 Explotació bar poliesportiu municipal Francisco Camarasa

Forma d'adjudicació:

 Negociat amb publicitat

Import de licitació:

 1.200 anual + IVA €

Pliego de condiciones:

  Plec condicions  Certificado

Projecte

Pendent

Anunci de licitació:

 20-04-17  Ver  Certificado

Límit de recepció d'ofertes:

 26-05-17

Obertura d'ofertes:

 Pendent

Clasificació empresws:

 Pendent

Publicació Clas. Empreses:

 Pendent

Adjudicació definitiva:

 Pendent

Publicació definitiva:

 Pendent

Formalización del Contrato:

 Pendent

     Publicación Form. Contrato:

 Pendent

Modificación del contrato:

 

     Publicación Mod. Contrato:

   Pendent

 

 

Àrees