Formulari de cerca

  • La Regidoria d’Igualtat té com objectius la posada en marxa d’actuacions, campanyes o tallers que facen possible un recorregut cap a la igualtat efectiva tant en l’administració com en la ciutadania del municipi.   

    Aquestes actuacions se porten a terme en coordinació amb les àrees de Joventut, Educació o Cultura, per a programar activitats que apleguen a tots els trams d’edat i que aborden les desigualtats de gènere i la violencia per raó de gènere de forma transversal.

    L’Ajuntament compta des de gener de 2017 amb el Primer Pla d’Igualtat Municipal que estarà vigent fins 2020.

Noticias

Árees