Formulari de cerca

Benvinguts a la Biblioteca

La biblioteca té la missió de facilitar l'accés i la difusió de la cultura i dels recursos d'informació. A més, ofereix als usuaris el seu accés, provisió i ús. Disposa d’una sala d’estudi, una sala de lectura i una d’ordinadors on es poden realitzar consultes en els diversos recursos electrònics, subscrits o seleccionats per la biblioteca, com ara bases de dades, revistes, premsa, catàlegs o butlletins oficials, a més d'accés a Internet.

El taulell d'informació és el punt on poden acudir les persones que necessiten informació general.

Per a accedir a aquest servei s'ha de tindre el carnet de soci de la Biblioteca, per a la qual cosa només fa falta sol·licitar-ho aportant únicament el DNI i una fotografia mida carnet.

Àrees