Formulari de cerca

Jutge de Pau

Tots aquells que estiguen interessats a presentar sol·licituds per a ser Jutge de Pau del municipi poden retirar el model d'instància en la secretària de l'Ajuntament. El termini per a presentar la instància acaba el 29 de maig de 2017. 

 

Árees