Formulari de cerca

Períodes de pagament
El recaptador els atendrà tots els dimarts i dijous de 9:00 a 15:00 h i de 16:00 a 18:00 h a la planta baixa de l'Ajuntament. Tel: 961410100 ( Extensió 205 )

PRIMER SEMESTRE: Edicte

  • IBI Urbana:
  • Primer termini: del 20 de març al 22 de maig del 2018, ambdós inclosos
    Segon termini: del 29 de maig al 31 de juliol del 2018, ambdós inclosos

SEGON SEMESTRE:

  • IBI Rústica
  • IAE
  • Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica
  • Reserva d'Aparcament
  • Arreplegada de Fem

NOTA:

Per a evitar els prejuís dels recàrrecs, és aconsellable que els contribuents domicilien el pagament dels rebuts en qualsevol de les Entitats Bancàries i Caixes exitents en la localitat

Comproveu si les domiciliacions són correctes

Tel: 961410100 ( Extensió 205 )

Àrees