Formulari de cerca

Proves de la JQCV per a 2017
27/03/2017
Enguany hi haurà models nou de les proves, adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, pèro només dels nivells A2 (anteriorment Coneixements Orals) i B1 (anteriorment Elemental). Els nivells Mitjà i Superior mantindran l’estructura dels anys anteriors.
 
Matrícula: del 27 de març al 21 d'abril i de l’1 a l’11 de setembre.
 
Model d’instància disponible ací:
 
 

Calendari de les proves

 
Certificat de nivell A2 (abans Coneixements Orals)
Segona convocatòria
 
Dia 27 de maig de 2017 Dia 4 de novembre de 2017
 
Certificat de nivell B1 (abans Elemental)
Segona convocatòria
 
Dia 3 de juny de 2017 Dia 11 de novembre de 2017
 
Certificat de grau Mitjà
Segona convocatòria
 
Primera part: 
 
Dia 27 de maig de 2017 Dia 4 de novembre de 2017
 
Segona part: 
 
Dia 10 de juny de 2017 Dia 18 de juny de 2017
 
Certificat de grau Superior
Segona convocatòria
 
Primera part: 
 
Dia 3 de juny de 2017 Dia 11 de novembre de 2017
 
Segona part: 
 
Dia 17 de juny de 2017 Dia 25 de novembre de 2017
 
Certificat de Llenguatge Administratiu
Segona convocatòria
 
Dia 27 de maig de 2017 Dia 4 de novembre de 2017
 
Certificat de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació
Segona convocatòria
 
Dia 10 de juny de 2017 Dia 18 de novembre de 2017
 
Certificat de Correcció de Textos
Segona convocatòria
 
Dia 17 de juny de 2017 Dia 25 de novembre de 2017
 

DUBTES FREQÜENTS

 
Quant costa la inscripció?
 
Certificat de nivell A2 i B1: 20,40 euros
 
Certificats de grau mitjà i de grau superior: 25,50 euros
 
Certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos): 27,54 euros.
 
Hi ha cap descompte?
 
Per via telemàtica, amb firma electrònica: descompte del 10 % de la taxa.
 
Descompte del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses decategoria general, les persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33 % i i els membres de famílies monoparentals de categoria general.
 
Exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria  especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona.
 
IMPORTANT 
 
Podeu trobar més informació sobre les proves i recursos per aprendre valencià en la nostra web 
i Twitter @ValenciaalaDipu
 
 

Àrees