Formulari de cerca

Benvinguts a l'Àrea d'Igualtat

 

La Regidoria d’Igualtat té com a objectius la posada en marxa d’actuacions, campanyes o tallers que facen possible un recorregut cap a la igualtat efectiva tant en l’administració com en la ciutadania del municipi.

Aquestes actuacions es porten a terme en coordinació amb les àrees de Joventut, Educació o Cultura, per a programar activitats que apleguen a tots els trams d’edat i que aborden les desigualtats de gènere i la violència per raó de gènere de forma transversal.

L’Ajuntament compta des de gener de 2017 amb el Primer Pla d’Igualtat Municipal, el qual estarà vigent fins a 2020.

Àrees