Formulari de cerca

Campanyes de Salut Pública
L'Ajuntament de Rafelbunyol ha dut a terme una campanya de Prevenció i Foment de la Salut, la qual inclou la desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram i control de vectors (mosques i mosquits) en 2018, amb la subvenció que concedeix la Diputació Provincial de València.
1/08/2018

 

La finalitat d’aquesta campanya és garantir un adequat manteniment de les instal·lacions locals i millorar les condicions sanitàries de la població municipal mitjançant el control de vectors i plagues consistents en:

  • Desratització de la xarxa de clavegueram, edificis municipals i altres zones que presenten un risc afegit, com són solars, séquies i zones de camp pròximes a la població.

  • Desinsectació de la xarxa de clavegueram, amb tractaments de xoc, manteniment i gasificació, per al control de panderoles.

  • Desinsectació d'edificis i instal·lacions municipals, mitjançant polvorització, trampes, etc.

Els tractaments emprats en la campanya són respectuosos amb el medi ambient i adequats a cada zona i tenen l’objectiu de detectar i eliminar qualsevol infestació existent, així com previndre la seua reaparició.

Àrees