Formulari de cerca

Neteja de Solars
2/05/2017

Després d'haver-se observat l'estat en què es troben les parcel·les, plenes d'herbes i matolls, l'Ajuntament de Rafelbunyol ha decidit actuar per a prevenir els possibles focus d'infecció que puguen produir per l'existència de rosegadors i altres animals que es crían entre la mala herba existent.

Per açò, d'acord amb l'existent Ordenança Especial Reguladora de la Neteja de Solars i del Manteniment de les condicions de Seguretat, Salubritat i Ornato Públic, ha instat a tots els propietaris i propietàries de solars que estiguen en aquesta situació, mitjançant ordre d'execució, al fet que en el termini màxim de 30 dies procedisquen la neteja del mateix.

Conclòs el termini atorgat, es durà a terme una inspecció per part dels serveis tècnics per a verificar la seua neteja. En cas d'incompliment, l'Ajuntament procedirà a la neteja del solar, passant les costes de les tasques de neteja al propietari (conforme al previst en l'article 102 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú, regulador de l'execució subsidiària).

Àrees