Formulari de cerca

Mantenim net el poble!
L'Ajuntament vos recorda que la recollida de mobiliari vell és el dimarts al matí. Haurà de dipositar-se al costat dels contenidors marrons el dilluns a la nit, de 20 a 22 hores.
7/11/2017

És molt important saber quina classe d'objectes s'arrepleguen:

- SÍ: sofàs, portes, mobles, cadires, caixes i llistons de fusta, persianes o joguets trencats, entre d’altres.

- NO: runes, sanitaris o objectes similars procedents d’obres fetes en les cases. En cas de neveres, frigorífics o aparells d'aire condicionat amb components de CFC, cal utilitzar el punt verd per a protegir el medi ambient, ja que el CFC (clorofluorocarboni) és un element molt perjudicial per a la capa d'ozó.

Àrees