Formulari de cerca

Telecentre
El Telecentre de la Biblioteca és el servei d’accés a Internet lliure i gratuït, està format pel conjunt d’ordinadors amb connexió a Internet a disposició dels seus usuaris. El seu accés és gratuït, únicament cal estar en possessió del carnet d’usuari de la Biblioteca Pública Municipal.
 
La finalitat d’aquest servei és proporcionar accés lliure i gratuït a Internet, principalment els ordinadors es destinaran a la recerca d’informació, la investigació i l’aprenentatge dels usuaris.
 
El servei està conformat per quinze ordinadors d’accés lliure, una impressora, servei d’escaneig i un lector de DNI electrònic, connexió de línia amb fibra òptica i connexió WIFI, per poder utilitzar dispositius portàtils personals mitjançant contrasenya.
 

Normativa

El Telecentre té una normativa d’ús, la qual s’haurà de respectar, cal estar en possessió del carnet de la Biblioteca, els menors de 18 anys a més, han d’aportar una fitxa d’autorització signada pel pare/mare o tutor legal per tal d’accedir-hi.(link a l’autorització per a menors de 18 a utilitzar el telecentre).
 
Els adults utilitzaran un ordinador, mentre que els menors de 12 anys hauran d’estar acompanyats d’un adult.

 

Árees