Formulari de cerca

EMCUJU-EMPUJU 2018
S´han posat en marxa els programes d´ocupació EMCUJU -Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de joves qualificats per entitats locals- i EMPUJU -Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de joves per entitats locals-, ambdós en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
6/06/2018

S´han posat en marxa els programes d´ocupació EMCUJU -Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de joves qualificats per entitats locals- i EMPUJU -Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de joves per entitats locals, ambdós en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les persones interessades en el programa EMPUJU han d´estar inscrites en el SERVEF, en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar en possessió d´alguna de les titulacions següents:
    • Diplomatura en Ciències Empresarials o Diplomatura en Relacions Laborals.
    • Grau en Enginyeria Informàtica.
    • Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.
    • Màster en Gestió Cultural.
     

Les persones interessades en el programa EMCUJU han d´estar inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant de les següents ocupacions i estar en possesió dels corresponents estudis:
    • CNO 43091029 Empleat administratiu en general o CNO 3631039 Tècnic d'administració en general. Tècnic Superior en Assistència a la Direcció o Tècnic superior en administració i finances. Tècnic Superior en Assistència a la Direcció o Tècnic superior en administració i finances.
      
    • CNO 28231035 Psicòleg en general. Llicenciat o Graduat en Psicologia.
      
    • CNO 29121018 Bibilotecari. Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o Grau en Informació i Documentació.
      
    • CNO 29231010 Filòleg. Llicenciatura o Grau en Filologia Catalana.

Les persones interessades hauran d'inscriure's en l'oficina del Servef de Meliana fins al 22 de juny inclòs.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Àrees