Formulari de cerca

Xarxa Llibres

Ja es pot tramitar la Fase 1 de la Xarxa Llibres, és a dir, la presentació per part de les famílies i els centres, davant l'Ajuntament, de la sol·licitud de participació aportant factures/justificants per al pagament de la primera part.

Documents XarxaLlibres 2016

Àrees