Formulari de cerca

Benvinguts a l'Àrea de Participació Ciutadana

 

Aquesta àrea revela el compromís de l'Ajuntament de Rafelbunyol amb la ciutadania per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d'acord amb l'ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat en l'article 23 de la Constitució.

L'Ajuntament de Rafelbunyol opta, així, d'una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Per a fer-la efectiva, el Reglament recull els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació que s'han d'aplicar d’acord amb cada circumstància específica. Les polítiques de participació han de tindre en compte també l'organització municipal, perquè aquestes no depenen d'un únic departament, sinó que travessen tota l'organització municipal i impregnen l'actitud de tot el personal al servei de la corporació i, conseqüentment, al servei del municipi i del seu veïnat.

Àrees