Formulari de cerca

Consulta a l'opinió pública relativa a la redacció del reglament Municipal de Normalització i ús del valencià
12/06/2017

El passat dia 29 de Maig de 2.017, el Ple de l'Ajuntament, a proposta del grup Municipal de Compromís per Rafelbunyol, va acordar aprovar per unanimitat una Moció a la redacció del reglament Municipal de Normalització i ús del valencià.

A tals efectes s'obri un període de consulta a l'opinió pública, pel termini de vint dies hàbils a comptar de la publicació del present anunci en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè la ciutadania puga participar en el procés d'elaboració del nomenant Reglament, aportant els suggeriments o observacions que considere oportunes.

Àrees