Formulari de cerca

Pla Estratègic Local

L’Ajuntament de Rafelbunyol vol millorar la qualitat de vida dels nostres habitants i oferir un entorn d’oportunitats on cadascú puga dur endavant el seu projecte vital. I estem decidits a conduir Rafelbunyol cap al futur amb tu.

L’Ajuntament ha posat en marxa el primer Pla Estratègic Local Participatiu de la nostra història, de la mà dels tècnics de Fundación Equipo Humano. Al llarg del procés, identificarem els problemes i oportunitats de futur, definirem un horitzó cap al qual dirigir Rafelbunyol a la fi de 2021 i identificarem les actuacions que ens portaran a assolir-ho.

Durant el procés, parlarem de la situació econòmica, social i ambiental del municipi, i reflexionarem sobre reptes com ara la mobilitat, les infraestructures, la regeneració urbana, la sostenibilitat, l’educació, la cultura, l’esport, l’oci, el suport al teixit econòmic o les institucions.

 

Puc participar?

Tots els veïns i veïnes de Rafelbunyol majors de 18 anys esteu cridats a participar de forma voluntària. Com a individu, podràs participar en l’enquesta del Pla Estratègic Local. Com a membre d’una o més associacions de Rafelbunyol, els teus interessos estaran representats en les sessions de debat de la fase del diagnòstic. A més a més, la legitimitat del procés estarà avalada pels partits polítics triats en els últims comicis municipals.

 

Què aconseguisc participant?

El procés de participació permetrà traslladar les teues demandes sobre la direcció estratègica per a Rafelbunyol a l’Ajuntament, prendre consciència de l’existència de temàtiques que afecten al poble poc conegudes enllà del teu entorn quotidià, i ser corresponsable de l’evolució de Rafelbunyol en el nostre dia a dia.

 

 

Com ho farem?

L’Ajuntament convida els agents socioeconòmics de Rafelbunyol i la ciutadania a participar d’aquest procés, el qual tindrà tres fases:

 1. ANÀLISI:
  1. Externa: els tècnics de Fundación Equipo Humano investigaran el context rafelbunyoler a partir de documents, dades, estudis i estratègies, per tal d’emmarcar el procés en les característiques municipals, així com en els marcs autonòmic, estatal i europeu.
  2. Interna: tots els grups polítics municipals amb representació establiran les àrees temàtiques del pla i introduiran les febleses, fortaleses, oportunitats i amenaces en cadascuna d’elles.

 

 1. DIAGNÒSTIC:
  1. Representants de les associacions i grups polítics presents al Consell Social debatran escalonadament les àrees temàtiques identificades en profunditat, durant 4 sessions, amb la facilitació dels tècnics. En aquestes reunions definirem els problemes i potencialitats del municipi, així com les possibles actuacions per fer-ne front i aprofitar-les.
  2. En base a aquestes sessions, els tècnics extrauran unes propostes de visió per a Rafelbunyol 2021 i elaboraran l’enquesta del Pla Estratègic Local.

 

 1. DISSENY:
  1. La ciutadania participarà en una enquesta del Pla Estratègic Local en base al diagnòstic i proposicions estratègiques de la fase anterior. Els veïns i veïnes triaran una visió per al municipi i ordenaran la importància dels objectius i les actuacions estratègiques proposades en la fase anterior. Aquesta enquesta podrà emplenar-se des del nostre ordinador, els nostres dispositius mòbils i físicament a l’Ajuntament i a altres punts autoritzats.

 

 1. FORMULACIÓ:
  1. Els tècnics formularan un esborrany de Pla Estratègic Local basat en l’anàlisi, el diagnòstic i el disseny participatiu del procés. El Pla Estratègic Local serà discutit i aprovat pel ple municipal.

Àrees