Formulari de cerca

Ajuda a mantenir net el poble
L'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita la col·laboració ciutadana per a mantenir net el poble.
8/11/2017

Aquesta imatge és només un dels molts exemples de falta de civisme. Les deixalles de les obres no es poden rebutjar en els contenidors habituals ni són considerats "mobiliari vell".
Deixalles tals com uralites posen en risc a la població en ser contaminants.
La norma exigeix que s'instal·le un contenidor d'obra quan s'efectuen reformes o es traslladen a un punt net aquelles deixalles que no siguen susceptibles de ser tirades en cap dels contenidors urbans (vidre, paper, oli, plàstic i orgànic).

Àrees