Formulari de cerca

Serveis Socials

La situació social actual en la qual vivim exigeix un compromís d'actuació urgent per part d'aquesta corporació. Tenint en compte que la població atesa presenta un elevat grau de vulnerabilitat i risc d'exclusió social no solament hem d'actuar, sinó que hem de fer-ho amb els adequats cànons d'eficàcia i immediatesa. Per tot açò, aquest Ajuntament considera la prestació de Serveis Socials com a essencials i prioritaris, assumint-los com una competència pròpia del mateix

Árees