Formulari de cerca

  • La situació social actual en la qual vivim exigeix un compromís d'actuació urgent per part d'aquesta corporació. Tenint en compte que la població atesa presenta un elevat grau de vulnerabilitat i risc d'exclusió social no solament hem d'actuar, sinó que hem de fer-ho amb els adequats cànons d'eficàcia i immediatesa. Per tot açò, aquest Ajuntament considera la prestació de Serveis Socials com a essencials i prioritaris, assumint-los com una competència pròpia del mateix

Noticias

Árees