Formulari de cerca

Presentació EDUSI
Aquest matí ha tingut lloc un esmorzar informatiu sobre l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible Integrat de Massamagrell, Rafelbunyol i Museros, amb la presència dels alcaldes i l'alcaldessa d'aquests municipis.
1/12/2017

Una oportunitat per a, no només obtenir finançament, sinó per a analitzar la situació actual. S'ha estudiat a fons les problemàtiques i les fortaleses dels tres municipis, on l'EDUSI té un paper fonamental per a solucionar problemes comuns als tres pobles i adaptar-se als canvis demogràfics, socials, ambientals i de governança que ens afecten als tres i que de forma individualitzada no es podrien resoldre donada l'embargadora de les inversions a realitzar.

Dins dels quatre objectius temàtics Rafelbunyol actuarà en tres, OP2, OP4 i OP9.

L'OP4, mobilitat urbana i eficiència energètica, amb una inversió d'1.250.000 €:

L'excés de consum a l´enlluernat i les instal·lacions públiques municipals, que s'ha de reduir donat que hem signat el Pacte d'alcaldes i ens hem compromés a reduir les emissions de CO₂ en un 30% respecte a 1999. Amb la participació ciutadana ha quedat patent que la població de Rafelbunyol és compromesa amb el medi ambient i hem de donar resposta a aquest compromís.
Quant a la mobilitat, fins fa no res, Rafelbunyol era l'únic poble de la zona que no estava comunicat amb els carrils bici de la Generalitat i amb l'EDUSI es pretén ampliar les comunicacions en la resta de poble de l'estratègia a la vegada que es pretén implementar solucions que puguen esdevenir del futur pla de mobilitat per al que volem obtenir finançament amb l'EDUSI a més de la Conselleria; solucions als accessos del municipi, donat que ens quedem aïllats quan plou de forma considerable a la tardor i l'hivern no només a la Gota Freda (fenòmens cada cop més habituals).

L'OP2, modernització de l'administració, amb una inversió de 250.000 € i aquestes actuacions:

Ja estem treballant amb aquest objectiu temàtic, igual que a la resta. Rafelbunyol vol tindre un municipi on el ciutadà tinga el lloc que es mereix, i amb la modernització de les instal·lacions podem aconseguir-ho fent-lo partícip del seu ajuntament i fent-lo valdre, donant eines on es puga agilitzar qualsevol tràmit administratiu i on s'escolte la seua veu, directa o indirectament a través d'una targeta ciutadana. Els ajuntaments comptem amb moltes dades que hem de fer servir de forma adequada per a saber que és el que realment el ciutadà necessita i demana.
Modernització que a més necessita sensors (TICs) i programes de gestió que permeten optimitzar usos, consums i manteniments de les instal·lacions municipals.

L'OP9, inclusió, Rehabilitació, Regeneració i renovació urbana i creixement de treball, amb una inversió d'1.500.000 € i aquestes actuacions:

Rafelbunyol vol donar una empenta als barris més desfavorits adequant les àrees d'afecció per a una millora de qualitat de vida dels seus habitants, amb infraestructures adequades per a la mobilitat reduïda i per a fer més fàcil i segur el poble per a les dones i persones majors.
Altra actuació important consistirà a implementar tant com siga possibles solucions que es reflecteix al pla de Renovació Funcional de l'àrea d'activitat econòmica de Rafelbunyol (polígon), una aposta per a la millora de les infraestructures que de segur fan més atractiu i funcional una àrea empresarial amb molta projecció de futur econòmic i innovador.

Àrees